Witamy na stronie centrum medycznego NASZE ZDROWIE

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 20.00     

ul. Górnośląska 4a, tel. 22 3781213, 22 3781214

ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, tel. 22 4149999

cm@nasze-zdrowie.pl


Szczepienia p/c Grypie

 

Centrum Medyczne PZU Zdrowie rozpoczeło szczepienia przeciwko grypie.

 

Serdecznie Zapraszamy!

 

 


Przygotowania do badań

POBIERANIE KAŁU NA BADANIE W KIERUNKU NOSICIELSTWA SALMONELLA I SHIGELLA

 

Próbki kału do badania w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella należy zbierać w ciągu trzech kolejnych dni. Przed rozpoczęciem zbiórki próbek należy zaopatrzyć się w punkcie pobrań w 3 wymazówki z podłożem transportowym Stuarta.

 

 1. Przed oddaniem kału należy całkowicie opróżnić pęcherz moczowy.

 2. Kał należy oddać do czystego, suchego naczynia (basen lub inny pojemnik przeznaczony do tego celu).

 3. Za pomocą wymazówki należy pobrać próbkę kału i umieścić ją w podłożu transportowym.

 4. Próbki w podłożu transportowym należy przechowywać w temperaturze pokojowej.

 5. Na każdej próbce należy napisać datę i godzinę pobierania materiału.

 

Trzeciego dnia, tj. W dniu pobrania ostatniej próbki, w godzinach porannych należy dostarczyć wszystkie próbki do laboratorium.

 

ZBIÓRKA DOBOWA MOCZU

 

Zbiórkę dobową moczu przeprowadza się w okresie 24 godzin.

 

 1. W dniu rozpoczęcia zbiórki dobowej pierwszą poranną porcję moczu należy oddać do muszli klozetowej.

 2. Każdą następną porcję oddanego moczu należy w całości przenieść do pojemnika przeznaczonego do zbierania moczu. Należy zanotować godzinę rozpoczęcia zbiórki moczu.

 3. Pojemnik ze zbieranym moczem należy przechowywać w lodówce.

 4. Czynności zbierania każdej porcji moczu należy powtarzać aż do następnego dnia.

 5. Następnego dnia rano zakończyć zbiórkę moczu o godzinie, w której ją rozpoczęto (tj. Jeśli zbiórkę rozpoczęto o godz. 7.00 należy ja zakończyć następnego dnia o godz. 7.00).

 6. Po zakończeniu zbierania moczu należy dokładnie wymieszać całą zawartość pojemnika, zmierzyć jej objętość a następnie odlać próbkę (około 50-100ml) do jednorazowego pojemnika i dostarczyć do laboratorium.

 7. Na kartce dołączonej do próbki należy koniecznie podać:

 • dokładny czas rozpoczęcia i zakończenia zbiórki.

 • Całkowitą objętość zebranego moczu.

 

Jeśli z jakiejś przyczyny choćby jedna porcja moczu, oddana w czasie dokonywanej zbiórki, nie została przeniesiona do pojemnika przeznaczonego do zbierania moczu, zbiórkę należy przeprowadzić ponownie w innym dniu.